Tragedia II Wojny Światowej

Tragedia II Wojny Światowej

Pisząc o II Wojnie Światowej autorzy skupiają się głównie na przeliczeniach liczby poszkodowanych i zmarłych osób dorosłych, natomiast niewielu podejmuje temat dzieci w świecie wszechobecnej wojny. Tymczasem według tylko szacunkowych danych do obozu Auschwitz-Birkenau trafiło około 232 tysięcy dzieci jak i młodocianych, którzy nie mieli nawet 18 lat. Zwykle dzieci trafiały do obozu razem z rodzinami w ramach akcji wymierzonych przeciwko poszczególnym grupom społecznym czy narodowościowym. Dlatego też książki takie jak “Dziecko z Auschwitz” autorstwa Lily Graham ukazują świat, którymi rządzą nieludzkie prawa dotykające wszystkich bez względu na wiek. Książka została oparta na prawdziwych wydarzeniach i przedstawia życie, jakie miało miejsce w obozach koncentracyjnych. Powieść ta ukazuje takie aspekty obozowego życia jak:

  • walka o jedzenie czy pryczę,
  • praca przy sortowaniu rzeczy osób przybywających do obozu,
  • rozbijanie kamieni czy
  • pomoc w szpitalu.

Życie osób w obozie było oparte na bezwzględnym posłuszeństwie i niepewności o każdą chwilę. W trakcie poznawania codzienności głównych bohaterek pojawiają się także dzieci i ich los w obozowej rzeczywistości. Na pewno jest to utwór, w którym ukazane jest jak wiele można zrobić i ile przetrwać w imię miłości. To właśnie miłość jest siłą sprawczą, która motywuje do działania bez względu na konsekwencje. Na pewno jest książka dla osób o mocnych nerwach i tych, którzy chcą poznać realia drugiej wojny światowej. Była to rzeczywistość, w której każda decyzja mogła prowadzić do krematorium lub pomóc odnaleźć szczęście.

Jak wyglądają fakty historyczne?

Warto wiedzieć, że w początkowym okresie istnienia obozu dzieci tam urodzone były od razu uśmiercane. Dopiero w 1943 roku przy życiu zaczęto zostawiać dzieci kobiet nieżydowskiego pochodzenia (wpisywano je w rejestr i nadawano im numer). Według zgromadzonych dokumentów w obozie Auschwitz-Birkenau miało miejsce co najmniej 700 narodzin (liczba podawana łącznie z dziećmi z obozu rodzinnego dla Cyganów). Wiele dzieci uniknęło natychmiastowej śmierci tylko dlatego, że brakowało rąk do pracy i posyłano je do rafinerii w Trzebini lub kopalni węgla kamiennego. W późniejszym okresie z transportu z dziećmi wybierano poszczególne osoby dla lekarzy SS, w celu przeprowadzania na nich eksperymentów pseudomedycznych. Niestety w obozie los dzieci niemal niczym nie różnił się od losu dorosłych. Dzieci, które doczekały wyzwolenia cierpiały z powodu chorób nabytych w obozie takich jak:

  • awitaminoza,
  • wycieńczenie organizmu,
  • gruźlica.
Book obraz autorstwa freepik - www.freepik.com
Read More